TOEKOMSTVISIE
ORTELIUS

°1908
°°2021 - renovatie door Atelier De Nijs

Visie Ortelius

Het is de bedoeling het schip in ere te restaureren met aandacht voor hedendaags comfort en veiligheid. Door de jaren heen kende het schip enkele transformaties. Er is een onderzoekstraject gepland om de verschillende fases van de Ortelius in kaart te brengen en de meest oorspronkelijke lijnen van het schip te respecteren. Na de renovatie is het de intentie het schip terug in de vaart te brengen met dagtochten zoals havenrondvaarten, incentives, teambuildings, vergader locaties aan te bieden. Daarnaast willen we ook meerdaagse tochten gaan varen met (sociale) groepen. Zoals initieel de wens van donateur Lode Craeybeckx, burgermeester Antwerpen 1947-1976, willen we ook nu de jeugd, en anderen, warm maken voor de watersport. Geen zeilervaring vereist en iedereen welkom. De restauratie gebeurt met respect voor het traditionele en met zicht naar de toekomst. Een romp die na 100 jaar nog steeds brood op de tafel brengt is een mooi voorbeeld van duurzaamheid. Anno 2021 onderzoeken we hoe de Ortelius die duurzame dimensie nog verder kan ontplooien. Onderzoek zal nodig zijn om te komen tot een morfologische kaart dewelke ons inzicht geeft over mogelijke aandrijving, opbouw, materiaal, veiligheid, vormgeving, gebruik, bezetting en onderhoud.

Een zeilschip is een prachtige combinatie van natuur en techniek maar zonder mensen gaan het niet vooruit. We zijn zeer enthousiast om te starten en kijken uit naar alle talenten die we mogen betrekken bij dit project.

Ortelius tjalk visie doel restauratie

Adres
VZW De Maakschappij
BE 0764.793.827
Pastorijstraat 11x
9130 Doel 


Contact
Email: info@atelierdenijs.be
Telefoon +32 (0) 495 54 67 62 

Feedback

Stuur ons uw ideeën, bugrapporten, suggesties! Alle feedback wordt op prijs gesteld.

Mobirise web page builder - More here